Zaposlitev

Podjetje OSI d.o.o., ki se ukvarja z izvedbenimi in svetovalnimi rešitvami s področja informacijske tehnologije, v svojo ekipo vabi:

 

1. Razvojnega programerja analitika v okolju Oracle APEX. Zaželeno je znanje Jave in poznavanje DevOps orodij.
2. Sistemskega inženirja z dobrim poznavanjem operacijskega sistema Linux (nameščanje, konfiguracija, razhroščevanje …), virtualnih konceptov, sposobnostjo integracije različnih odprtokodnih rešitev …
3. Specialista za informacijsko varnost z znanjem na področju mrežnih tehnologij, poznavanjem varnostnih kontrol v spletnih aplikacijah, znanjem programiranja vsaj v enem programskem jeziku (zaželeno java) in osnove SQL in podatkovnih skladišč.

V okviru delovnega okolja ponujamo:

  • skrb za zdravje in počutje zaposlenih (športni, družabni in strokovni dogodki)
  • fleksibilen delovni čas
  • timsko delo in sodelovanje znotraj podjetja (raznovrstni projekti in projektno delo) kot tudi izven podjetja (npr. delo in podpora »startup« podjetjem – nove razvojne tehnologije)
  • razvoj potencialov in številne možnosti za pridobivanje novih znanj in izkušenj, izobraževanja doma in v tujini, mentorstvo ipd.
  • prijazno delovno okolje
  • redno informiranje zaposlenih in vključevanje v odločanje
  • možnost mednarodne mobilnosti in izkušenj
  • usmerjenost v rezultate in napredek
  • delovanje v skladu s številnimi standardi in vrednotami

 

Več informacij na info@osi.si