Enterprise storitve

Integracijske storitve za optimizacijo poslovnih procesov

OSI Enterprise storitve združujejo storitve svetovanja in zunanjega izvajanja. Enterprise storitve izvajamo skupaj z naročnikovo ekipo. Z medsebojnim sodelovanjem in reševanjem izzivov, ki jih prinaša informacijska tehnologija, želimo doseči najboljši izkoristek obstoječe tehnologije, novih zahtev in kombinacijo rešitev vendorjev in odprtokodne programske opreme. Pri Enterprise storitvah stranki nudimo kompletno izvedbo z vključevanjem domačih in tujih zunanjih partnerjev.

Enterprise storitve izvajamo na področjih:

 • Infrastruktura javnih ključev (PKI).
 • Upravljanje identitet, pravic in revizijskih sledi.
 • Zagotavljanje skladnosti (ZVOP, ZEPEP, PCI, ISO27001, …) pri upravljanju s podatki.
 • Napredni podatkovni centri.
 • Infrastrukturne storitve (Podatkovne zbirke, aplikacijski strežniki in ostala “middleware” programska oprema).
 • Optimizacija strojne, programske opreme in stroškov licenc.
 • Storitve podatkovnega centra v oblaku: Database As a Service, PaaS, IaaS.
 • Zaščite poslovno kritičnih informacij.
 • Revizija informacijske varnosti.
 • Lasten razvoj za specifične potrebe naročnika.
 • Namenska izobraževanja za specifične potrebe naročnika.
Želite izvedeti več?