Storitve

Enterprise storitve

Integracijske storitve za optimizacijo poslovnih procesov

OSI Enterprise storitve združujejo storitve svetovanja in zunanjega izvajanja. Enterprise storitve izvajamo skupaj z naročnikovo ekipo. Z medsebojnim sodelovanjem in reševanjem izzivov, ki jih prinaša informacijska tehnologija, želimo doseči najboljši izkoristek obstoječe tehnologije, novih zahtev in kombinacijo rešitev vendorjev in odprtokodne programske opreme.

Pri Enterprise storitvah stranki nudimo kompletno izvedbo z vključevanjem domačih in tujih zunanjih partnerjev.

Preberi več

Profesionalne storitve

Strankam pomagamo, da iz obstoječih investicij pridobijo maksimalno dodano vrednost z izvajanjem profesionalnih storitev:

  • Svetovanja;
  • Analize;
  • Načrtovanja;
  • Postavitev in potrditev koncepta;
  • Izvedbe.

Infrastrukturne storitve za optimizacijo delovanja in stroškov obstoječih gradnikov omrežja, podatkovnega centra in varnostne infrastrukture. Ključna področja teh infrastrukturnih storitev so storitve načrtovanja, svetovanja in integracije podatkovnih centrov, varne avtentikcije in avtorizacije, digitalne identitete in zaščite podatkov s tehnologijami PKI.

Storitve uvedbe rešitev upravljanja identitet, pravic in revizijskih sledi.

Storitve za zaščito podatkov z mehanizmi digitalnega šifriranja, maskiranja in časovnega žigosanja na podlagi kriptografskih mehanizmov.

Tehnična zaščita kritičnih informacij na infrastrukturnem nivoju.

Preberi več

Cloud storitve

Pri storitvah za oblak in v oblaku omogočamo stranki varen in zvezen prehod na uporabo storitev v oblaku. Ponujamo storitve analize prehoda v oblak, integracijo oblačnih storitev v obstoječi podatkovni center in selitev storitve v oblak, tam, kjer je to smisleno.

Preberi več

Upravljane storitve

Z upravljanimi storitvami izvajamo zunanje storitve od pomoči po naročilu do polnega zunanjega upravljanja rešitev, da stranki omogočimo polno in optimalno delovanje IT okolja.

  • Zunanje vzdrževanje z ustreznim odzivnim časom (SLA).
  • Zunanje upravljanje naročnikove infrastrukture in storitev (SLA).
  • Zunanje izvajanje storitev po naročilu.
Preberi več
Želite izvedeti več?