OSI.TimeTracker

OSI.TimeTracker je spletna aplikacija, ki je namenjena spremljanju aktivnosti zunanjih in notranjih izvajalcev.

Osnovna verzija zajema funkcije:

  • Izdelava poročila opravljenega dela v času in denarju, na podlagi vnešenih elementov pogodb in ostalih kriterijev.
  • Vodenje evidence opravljenega dela na projektih oz. nalogah.
  • Ročni vnos in popravljanje dogodkov preko spletnega uporabniškega vmesnika.
  • Poročanje v obliki izpisov / poročil po projektih, nalogah, časovnem obdobju, …; Izvozi v Excel, CSV, HTML, …
  • Predpriprava vsebin za komunikacijo, izpise in preglede, ki so dostopni v realnem času (brez dodatnih obdelav podatkov).
Želite izvedeti več?