OSI.AuditTrail

OSI.AuditTrail Basic in OSI.AuditTrail Advanced

OSI.AuditTrail Basic omogoča konsolidacijo revizijskih sledi, ki se generirajo v bazah podatkov, datotečnih sistemih, aplikacijah, dnevnikih dogodkov, virih po meri ter upravljanje skozi celoten življenjski cikel (vnos, obdelava, uničevanje).

OSI.AuditTrail Advanced Omogoča časovno žigosanje, podpisovanje in enkripcijo revizijskih sledi z ali brez uporabe HSM, kar zagotavlja neizpodbitno avtentičnost revizijske sledi.

Moduli rešitve OSI.AuditTrail

OSI. AuditTrail XML Collector

OSI.AuditTrail XML Collector je namenjen pridobivanju revizijskih sledi iz nestandardnih virov.

OSI.AuditTrail DB Collector

OSI.AuditTrail DB Collector je namenjen pridobivanju revizijskih sledi iz baz podatkov.

OSI.AuditTrail Syslog Collector

OSI.AuditTrail Syslog Collector je namenjen pridobivanju revizijskih sledi preko syslog protokola.

želite izvedeti več?