Produkti

OSI.CSS

Central Signature Services, Cloud Signature Services

Produkt OSI.CSS omogoča varnostne storitve na osnovi varnega digitalnega podpisa, ki so potrebne za zagotavljanje integritete in avtentičnosti dokumentov ter transakcij v okviru izvajanja poslovnih storitev preko spletnih portalov ali storitev v računalniškem oblaku.

Ključna prednost OSI.CSS je, da omogoča ustvarjanje digitalnih podpisov na daljavo, v skladu z novo uredbo EU, ki podaja pravno podlago za ustvarjanje digitalnih podpisov na daljavo, pri katerih okolje za ustvarjanje digitalnega podpisa upravlja zaupanja vreden ponudnik storitev v imenu podpisnika. Uvedba digitalnega podpisa na daljavo pomeni, da so kriptografski ključi imetnikov varno shranjeni na oddaljenem sistemu in da se podpis izvaja na oddaljenem sistemu.

Rešitev OSI.CSS sestavlja več modulov, kar omogoča fleksibilno namestitev in lažjo integracijo v okolja, ki imajo posamezno primerljivo funkcionalnost že vzpostavljeno.

Preberi več

Moduli produkta OSI.CSS

OSI.CSS.Crypto

OSI.CSS.Crypto

Produkt OSI.CSS.Crypto s ključi podpisnikov izvaja funkcije kriptografskih operacij, ki so potrebne za ustvarjanje elektronskih podpisov na daljavo.

OSI.CSS.PKI

OSI.CSS.PKI

Produkt OSI.CSS.PKI je namenjen upravljanju digitalnih potrdil,  ki se uporabljajo za ustvarjanje elektronskega podpisa na daljavo v okviru sistema OSI.CSS.Crypto.

OSI.CSS.Sign

OSI.CSS.Sign

Produkt OSI.CSS.Sign zagotavlja funkcije za pripravo zahtevka za podpis in oblikovanje elektronske ovojnice podpisa dokumentov v različnih oblikah.

OSI.CSS.Verification

OSI.CSS.Verification

Produkt OSI.CSS.Verification je namenjen preverjanju veljavnosti elektronskega podpisa dokumentov v različnih oblikah.

OSI.KMS

Key Management Server

OSI.KMS (Key Management Systems) je skupina produktov za varno izvajanje različnih kriptografskih operacij in upravljanje kriptografskih ključev, ki so potrebni v okviru masovne izdaje in upravljanja pametnih kartic, v okviru procesov varne izmenjave kriptografskih ključev med sistemi ali za specifične operacije, kot je tokenizacija podatkov v okviru procesov elektronske obdelave varnostno občutljivih informacij.

Preberi več

Moduli produkta OSI.KMS

OSI.KMS.Enterprise

OSI.KMS.Enterprise

Služi izvajanju različnih kriptografskih operacij potrebnih za varno generiranje kriptografskih ključev, varen izvoz in prenos ključev, izpeljavo (derivation) ključev, generiranje ključev na osnovi gesla in močnih zgoščevalnih funkcij ter druge kriptografske operacije glede na specifične potrebe posameznega naročnika.

OSI.KMS.CMS

OSI.KMS.CMS

Omogoča celovito upravljanje kriptografskih ključev in digitalnih potrdil v okviru avtomatiziranega procesa izdaje pametnih kartic. Ima vlogo integracijskega modula med zajemom podatkov o imetnikih, overiteljem digitalnih potrdil, OSI.KMS.Enterprise za pripravo kriptografskih ključev in sistemom za električno personalizacijo kartic.

OSI.KMS.CMS.Enterprise

OSI.KMS.CMS.Enterprise

OSI.KMS.CMS.Enterprise je sistem upravljanja pametnih kartic. OSI.KMS.CMS je prilagojen za uporabo v podjetjih oziroma okoljih v katerih ni primerna uporaba sistema za masovno izdajo pametnih kartic. Omogoča pripravo posamezne kartice ali manjšega seta.

OSI.KMS.TachoCA

OSI.KMS.TachoCA

OSI.KMS.TahoCA je namensko razvita rešitev za upravljanje kriptografskih ključev in digitalnih potrdil v okviru sistema za izdajo kartic EU digitalnih tahografov. Rešitev temelji na lastnih programskih knjižnicah za oblikovanje, podpis in preverjanje specifičnih CV digitalnih potrdil digitalnih tahografov.

OSI.KMS.Tokenizator

OSI.KMS.Tokenizator

OSI.KMS.Tokenizator je namenski modul za generiranje, posredovanje, upravljanje in sledenje dostopom e-žetonov in podatkom, ki so povezani z žetoni. Žetoni omogočajo maskiranje varnostno občutljivih podatkov v okviru elektronske obdelave in prenosa.

OSI.ID

Identity Management

OSI.ID je celovita rešitev za upravljanje z identitetami, njihovimi pravicami, prijavnimi mehanizmi ter revizijskimi sledmi za notranje in zunanje uporabnike. Sistem je zasnovan modularno, kar omogoča uporabo posameznih komponent.

OSI.ID poenostavlja in centralizira upravljanje uporabnikov, pravic in revizijskih sledi za nove in obstoječe aplikacije, saj funkcije avtentikacije, avtorizacije in revizijskih sledi nudi kot IT storitev za notranje in zunanje aplikacije. S centralizacijo teh storitev in podporo standardnih protokolov za izmenjavo informacij, OSI.ID močno zmanjša stroške razvoja novih aplikacij, poveča varnost obstoječih aplikacij in omogoča konsolidacijo virov uporabniških računov, ter poenotenje in nadzor varnostnih funkcij.

Preberi več

Moduli produkta OSI.ID

OSI.ID.AuthScheme

OSI.ID.AuthScheme

OSI.ID.AuthScheme omogoča implementacijo celotne varnostne sheme podjetja za zunanje in notranje uporabnike. V varnostni shemi se poleg vlog definira še pravice nad posamezni deli aplikacije oz. posamezimi podatki.

OSI.ID.AuthSelfCare

OSI.ID.AuthSelfCare

Lastnik podatkov upravlja pravice dostopov do svojih podatkov. OSI.ID.AuthSelfCare končnemu lastniku podatkov omogoča, da prek spletnega vmesnika izdaja pooblastila za dostope do svojih podatkov.

OSI.ID.RegistrationManagement

OSI.ID.RegistrationManagement

OSI.ID.RegistrationManagement omogoča funkcije registracije računa končnega uporabnika in registracije mehanizmov prijave: uporabniško ime in geslo, enkratno geslo SMS, enkratno geslo na mobilni napravi, digitalno potrdilo.

OSI.ID.IdentityProvider

OSI.ID.IdentityProvider

OSI.ID.IdentityProvider je modul, ki je odgovoren za ugotavljanje identitete uporabnikov, ki želijo sodelovati v sistemu ter posredovanje le te ponudnikom storitev.  Poleg osnovnih informacij o uporabniku, modul omogoča še posredovanje ostalih informacij iz OSI.ID.AuthScheme.

OSI.ID.AuthenticationHandlers

OSI.ID.AuthenticationHandlers

OSI.ID.AuthenticationHandlers omogoča napredno avtentikacijo uporabnika z mehanizmi, kot so X509, PWD, SMS, TOTP, BIO, OpenID Connect, Kerberos in podobni. Različni prijavni mehanizmi so centralizirani in na voljo končnim aplikacijam.

OSI.ID.OnePASS

OSI.ID.OnePASS

OSI.ID.OnePASS je geselnik, izdelan kot nativna aplikacija za operacijske sisteme Android in iOS, ki omogoča generiranje enkratnih TOTP OATH gesel.

OSI.AuditTrail

OSI.AuditTrail Basic in OSI.AuditTrail Advanced

OSI.AuditTrail Basic omogoča konsolidacijo revizijskih sledi, ki se generirajo v bazah podatkov, datotečnih sistemih, aplikacijah, dnevnikih dogodkov in virih po meri, ter upravljanje skozi celoten življenjski cikel (vnos, obdelava, uničevanje).

Revizijske sledi se hranijo v varnem in centraliziranem skladišču. OSI.AuditTrail z opcijo Advanced, omogoča še časovno žigosanje in digitalno podpisovanje revizijskih sledi z ali brez uporabe HSM, kar zagotavlja neizpodbitno avtentičnost revizijske sledi.

Preberi več

Moduli produkta OSI.ID.AuditTrail

OSI.AuditTrail XML Collector

OSI.AuditTrail XML Collector

OSI.AuditTrail XML Collector je namenjen pridobivanju revizijskih sledi iz nestandardnih virov.

OSI.AuditTrail DB Collector

OSI.AuditTrail DB Collector

OSI.AuditTrail DB Collector je namenjen pridobivanju revizijskih sledi iz različnih baz podatkov.

OSI.AuditTrail Syslog Collector

OSI.AuditTrail Syslog Collector

OSI.AuditTrail Syslog Collector je namenjen pridobivanju revizijskih sledi preko syslog protokola.

OSI.TimeTracker

OSI.TimeTracker je spletna aplikacija, ki je namenjena spremljanju aktivnosti zunanjih in notranjih izvajalcev.

Osnovna verzija zajema funkcije:

  • Izdelava poročila opravljenega dela v času in denarju, na podlagi vnešenih elementov pogodb in ostalih kriterijev.
  • Vodenje evidence opravljenega dela na projektih oz. nalogah.
    Ročni vnos in popravljanje dogodkov prek spletnega uporabniškega vmesnika.
  • Poročanje v obliki izpisov/poročil po projektih, nalogah, časovnem obdobju, …; Izvozi v Excel, CSV, HTML, …
  • Predpriprava vsebin za komunikacijo, izpise in preglede, ki so dostopni v realnem času (brez dodatnih obdelav podatkov).
Preberi več
želite izvedeti več?