eIDAS – Rekono

Razvoj »mobilne« identitete

Podjetje OSI d.o.o. je na podlagi dolgoletnih izkušenj na področju informacijskih sistemov, sistemov informacijske varnosti in sistemske integracije, razvilo rešitev Rekono, ki ponudnikom elektronskih storitev in aplikacij ter končnim uporabnikom odpira nove možnosti na področju e-poslovanja.

Ta rešitev temelji na sredstvu e-identifikacije, ki omogoča visoko raven zanesljivosti izkazane ali zagotavljanje identitete osebe in je razvita z upoštevanjem smernic EU uredbe za e-identifikacijo in storitve zaupanja (eIDAS), ki se na območju EU začne uporabljati 1.7.2016, ter z najnovejšimi varnostnimi standardi.

Cilji, ki jih je pri razvoju »mobilne« identitete zasledovalo podjetje OSI:

  • široka uporabnost;
  • visoka raven varnosti;
  • varstvo osebnih podatkov;
  • razvita z upoštevanjem smernic EU Uredbe eIDAS;
  • prilagodljiva uporaba – kjerkoli in kadarkoli;
  • enostavna vgradnja v rešitve ponudnikov storitev;
  • do uporabnikov prijazna in za uporabo enostavna rešitev;
  • čezmejna veljavnost oziroma možnost čezmejnih transakcij;
  • primerjalno nizki stroški uporabe v razmerju do »klasičnih« naprav za izkazovanje e- identitete.

Prednosti uporabe »mobilne identitete« za ponudnike elektronskih storitev in aplikacij

Ponudniki elektronskih storitev in aplikacij procese registracije in avtentikacije prenesejo na zunanjega, zaupanja vrednega in certificiranega ponudnika storitev elektronske identitete, od katerega ob centralni avtentikaciji uporabnika prejmejo enoznačne podatke uporabnikove identitete in atribute uporabnika, do katerih so zakonsko upravičeni. Na ta način se doseže interoperabilnost identitet tako med aplikacijami in e-storitvami enega ponudnika, kot tudi širše, med aplikacijami in e-storitvami interneta.

Uporaba rešitve Rekono prinaša prihranke na različnih nivojih. Standardizirani vmesniki omogočajo hitro integracijo novih spletnih storitev za obstoječe uporabnike, kar pomeni prihranek časa in denarja pri uvedbi novih rešitev. Rešitev je razširljiva in prilagodljiva ter omogoča razvoj skupaj z razvojem poslovanja. Prilagodljivo licenciranje omogoča upoštevanje dejanskega števila uporabnikov.

Prednosti uporabe »mobilne identitete« za končne uporabnike

Končni uporabnik uporablja en račun, s katerim se avtenticira v različne aplikacije na enoten način. Avtentikacijo  izvaja na varen način na centralnem avtentikacijskem strežniku z uporabo varnih večfaktorskih avtentikacijskih mehanizmov: z digitalnim potrdilom, enkratnim geslom na mobilnem telefonu v obliki SMS, enkratnim geslom v mobilni aplikaciji zaščiteni s PIN-om, …

Uporabnik tako pridobi enoten račun za prijavo z mehanizmi, ki si jih registrira in jih lahko varno uporabi na poljubni elektronski napravi brez dodatne programske opreme. To mu omogoča popolnoma prilagodljiv dostop do spletnih aplikacij praktično kjerkoli in kadarkoli.

 

Tvoja spletna osebna izkaznica!

Rekono je rešitev za zanesljivo in varno preverjanje ter centralno upravljanje elektronske identitete posameznika oz. posameznice. Je preprosta za uporabo in prijazna do uporabnika, saj lahko z njo do spletnih aplikacij dostopa kjerkoli in kadarkoli.

Enostavno

Omogoča učinkovito in verodostojno uporabo spletnih aplikacij, elektronsko poslovanje in elektronsko trgovanje. Uporaba je preprosta in prilagodljiva, saj je možna tudi preko mobilnih naprav. Rekono omogoča enkratno prijavo in ne potrebuje dodatne namenske naprave oziroma programske opreme.

Varno

Zagotavlja močno kriptografsko zaščito podatkov in visoko raven zaupanja v elektronsko identiteto, ki temelji na različnih načinih preverjanja identitete ob registraciji osebe, njeni povezavi z avtentikacijskim postopkom in uporabi sredstev elektronske identifikacije.

Hitra implementacija

Vzpostavitev rešitve je hitra in enostavna, saj omogoča integracijo obstoječih metod avtentikacije v celovito platformo, ter hkrati tudi vpeljavo sodobnejših načinov avtentikacije. Tako lahko predstavlja zelo uporabno nadgradnjo obstoječih identifikacijskih sredstev za rešitve oddaljenega e-poslovanja.

 

upravljanje Rekono računa